Sử Dụng Ngay

Bảng giá gói VIPLIKE && Giá 1 like là 10đ &&

# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 50 LIKE 50 50 bài/1 ngày 600đ 20000đ
2 VIP 100 LIKE 100 50 bài/1 ngày 1.200đ 35000đ
3 VIP 150 LIKE 200 50 bài/1 ngày 1.500đ 45.000đ
4 VIP 200 LIKE 400 50 bài/1 ngày 2.000đ 60.000đ
5 VIP 250 LIKE 250 50 bài/1 ngày 2.700đ 80.000đ
6 VIP 300 LIKE 300 50 bài/1 ngày 3.400 100.000đ
Bảng giá gói VIP COMMENT Giá 1 Comment là 5.000 VNĐ
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Tháng
1 VIP 5 CMT 5 CMT 25 bài/1 ngày 25.0000 VNĐ
2 VIP 10 CMT 10 CMT 25 bài/1 ngày 50.000 VNĐ
3 VIP 15 CMT 15 CMT 25 bài/1 ngày 75.000 VNĐ
4 VIP 20 CMT 20 CMT 25 bài/1 ngày 100.000 VNĐ
5 VIP 25 CMT 25 CMT 25 bài/1 ngày 125.000 VNĐ
6 VIP 30 CMT 30 CMT 25 bài/1 ngày 150.000 VNĐ